הבחירה היא שלך...

אימון למנהיגות:

  • ב"בחירות ומנהיגות החיים" אני מציעה תכנית אישית על מנת למצוא את הביטוי הייחודי שלך למנהיגות ולהרגיש בבית בעבודתך ובחייך האישיים.

  • תוכנית אימון אישי תוך כדי הליכה ליד הים

  • תוכנית גלובלית

  • אפשרות לפגישות אימון במשרדעדויות מלקוחות (באנגלית ובעברית)

לרקוד את החיים!


התוכניות הקבוציות נשים בתנועה תוכננו במיוחד עבור נשים מכל תחומי וצורות החיים, אעזור לך להתחבר באופן חיובי גופך ועם חייך, ולרקוד את החיים!

תוכניות אלה כוללות ריקוד חופשי ואלתור תנועה לצלילי מוסיקת עולם מדהימה שאספתי במשך שנות מסעותיי.


Dancing Life

Call Now! (+972) 542-532-311